יצא לאור: אדריכלות ודאגה: אתיקה ואסתטיקה ביוזמות חברתיות באדריכלות

לאחר עשורים של מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית, החל בראשית המאה ה-21 שלב חדש בשיח הביקורתי באדריכלות, אשר בא לידי ביטוי בתפישתם של אדריכלים החותרים להשפיע על המציאות בכלים מקצועיים, בתכנון פרויקטים אדריכליים קטנים ונקודתיים למען קבוצות אוכלוסייה מוחלשות בישראל ובגדה המערבית. הספר אדריכלות ודאגה, שעומד לצאת לאור בקרוב, משייך יוזמות אלה למגמה אדריכלית צעירה מהעשורים האחרונים במערב שמאופיינת במעורבות חברתית.

הספר בוחן את המניעים האתיים של יוזמות חברתיות באדריכלות תוך כדי התבססות על תפישה מוסרית פמיניסטית, "האתיקה של הדאגה", שמציבה את האכפתיות ואת הקרבה לזולת במרכז הדיון האתי,. מכיוון שאת תחום האדריכלות איננו נוטים לתאר במונח דאגה, הספר שואל את מאפייני מושג הדאגה שפיתחה התיאורטיקנית ג'ואן טרונטו מתחומי המגדר ומדעי המדינה לתחום האדריכלות. בתקופה של מגיפה ומשברים, שבה ספר זה רואה אור, דיון עקרוני במקומה של הדאגה בתחום האדריכלות נדמה כחיוני יותר מתמיד.

הספר מציב קריטריונים ברורים להערכת אדריכלות חברתית: האדריכלים הנדונים בו נוקטים יוזמה אדריכלית או מצטרפים ליוזמות של ארגוני חברה אזרחית או של רשות עירונית; הפרויקטים עונים על צורכי תכנון שהרשויות והשוק אינם ממלאים או מזניחים; הם מערבים קהילות ודיירים, והם עושים שימוש בכלים עיצוביים הרגישים לייחודה של אוכלוסיית היעד. כדי לעמוד על זיקתו של העיצוב האדריכלי למשתמשים הפגיעים פוּתח בספר המונח "אדריכלות תלוית משתמש".

 

הרצאת פתיחה אדר' דנה גורדון ואדר' שלי כהן בערב העיון אדריכלות ודאגה
שיחה על אדריכלות ודאגה בין ד"ר נעמה מישר לד"ר חן משגב
הרצאתה של פרופ' טובי פנסטר בערב העיון אדריכלות ודאגה
הרצאתה של ד"ר טל בן צבי בערב העיון אדריכלות ודאגה
דיון בהשתתפות הקהל בערב העיון אדריכלות ודאגה
הרצאתן של אדר' אפרת כהן-בר ואדר' נוף ורדית צור נמל בערב העיון אדריכלות ודאגה
הרצאתה של פרופ' כרמלה יעקובי וולק בערב העיון אדריכלות ודאגה