סדרת התערוכות מקומי, שמוצגת משנת 2001 בגלריה בבית האדריכל ביפו, מנסחת דיון חדש ואלטרנטיבי לתפיסת "המקומיות" באדריכלות הישראלית. הסדרה משיבה את ההקשר הלאומי, האתני והמעמדי אל הדיון באדריכלות, ועושה זאת קודם כול בהיותו פה לדיירי האדריכלות ולמשתמשיה, שהושמטו מן הדיון הצורני המסורתי באדריכלות.

הסדרה מקומי עוסקת באופנים שבהם האדריכלות מעצבת מציאות, משעתקת יחסי כוח ומשפיעה על חיי היומיום של המשמשים בה, ובה בעת חושף את כפיפותה של האדריכלות למוקדי הכוח בחברה.

הסדרה מפענחת את הקוד של תופעות מקומיות שהפכו לסימן היכר של הסביבה בישראל, ומפנה מבט אל מבנים ומרחבים שוליים שמזוהים עם אדריכלות "קטנה" למגורים – חצרות בתים משותפים, מבני שיכונים, דירות לדוגמא וגם מרחבים ציבוריים שכיחים ו"רגילים", כמו מבני מסחר, תעשיה וחינוך, כיכרות מוזנחות ושטחים פתוחים.

סדרת התערוכות, הייתה בין הקולות המובילים את המפנה הביקורתי במחקר האדריכלות הישראלית והדיון המקומי, האלטרנטיבי שהציעה סדרת התערוכות, נותן למקומי פירוש רחב, שמכוון לחיפוש אחר מקורן של תופעות אדריכליות בתהליכים חברתיים וכלכליים ובהליכי תכנון בישראל.

הפקת הסדרה נתמכת ומומנת על ידי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, האגף לאמנויות, המחלקה לאמנויות, של עיריית תל-אביב יפו, ומשרד התרבות והספורט המחלקה למוזיאונים ולאמנות.

close slider

מקומי

(1 -מ- )