Use-Re-Use Adaptive Modernism

תל אביב, לונדון, ניו יורק, מדריד, ברלין, ציריך וערים במזרח אירופה, ערים אלו ורבות אחרות מתמודדות עם מבנים מודרניסטיים שנבנו בין שנות החמישים שנות ועד שנות השבעים. מבנים אלה נמצאים לאורך צירים עירוניים מרכזיים והם מאפיינים התפתחות עירונית מעבר לגרעין ההיסטורי של העיר. רב המבנים  נוצרו כמבנים אזרחיים  כמו מרכזים ושירותים קהילתיים, ספריות, מוזיאונים, דיור ציבורי, ומבני חינוך. במדינות עם נטיות סוציאליסטיות מוסדות המפלגות והשלטון התיישבו במבני אלה כמבני כוח.

קול קורא זה הינו הרחבה של מחקר ותערוכה בשם "חשופים" שהוצגה בגלריית המגדלור בעמותת האדריכלים בסדנה Use-Re-Use: Adaptive Modernism – שתערך ביום הפתיחה של הביאנלה לאדריכלות 2014 בוונציה. בתערוכה הוצגו מבנים מודרניסטיים מן העיר תל-אביב, בעלי קנה מידה בינוני, שעברו טרנספורמציה והם משרתים כיום מגוון שימושים: משרדים משולבים עם מסחר, תרבות משולבת עם מסחר או עם מגורים בתוך רצף הרחוב העירוני כל אלו ללא יצירת מתחמים ייעודיים סגורים. ברצוננו להעלות אפשרויות של שימוש מחודש ועיבוי למאגר המבנים המודרניסטי ההולך ונעלם או ההולך ונכחד.

close slider
(1 -מ- )