תערוכות אדריכלות כמחקר חזותי

בשנות האלפיים מרחב הגלריה היה לזירה שבה התפתח שיח ביקורתי באדריכלות הישראלית. תערוכות אדריכלות הסיטו את הדיון באדריכלות מפרשנות אסתטית וסגנונית למחקר הבוחן את הממדים הפוליטיים והחברתיים של האדריכלות. סדרת התצלומים בתערוכה 'הפרדה' הדגימה כיצד הגיון ההפרדה – כמושג פוליטי, תרבותי ומרחבי – טבוע בעיצוב הנוף העירוני והכפרי בישראל.