מחקר הבוחן את ההשפעות המרחביות והפסיכולוגיות של מגיפת הקורונה על המגורים בבית.

עם פרוץ המגפה חווינו באופן אישי וכחברה, שינויים משמעותיים באופני המגורים והשימושים בבית, ובעקבות זאת  בתחושות שהתעוררו בהתייחס לכך.

מטרת המחקר שעשינו במהלך תקופת הסגר הביתי הראשון, היתה לבחון את מרחב הבית כמשקף את רצף ההשלכות של הסגר על חיי היומיום, במטרה לקדם את יכולת ההתמודדות עימן. חיפשנו שינויים ופתרונות שיצרו משתתפי המחקר על מנת לשמור על הכללים, תוך  שמירה על איכות החיים, כבסיס לתכנון סביבת המגורים בעתיד.