טקסטים ותצלומים המפנים זרקור ביקורתי על ההפרדה האתנית, הלאומית והמעמדית ההולכת וגוברת בישראל, ועל ביטוייה הפיזיים.

הטקסטים בוחנים באופן ביקורתי אתרים בישראל שבהם התיחום המרחבי, בכסות "מקצועית", מפריד בין יהודים לערבים, בין מזרחים לאשכנזים, ובין עשירים לעניים – ובו-בזמן מצליב בין סוגים שונים של יחסי כוחות חברתיים. השימוש בגדרות וחומות לא נועד רק לגבולותיה החיצוניים של המדינה, ממשיים או פוטנציאליים; מכשולים פיזיים הפכו לפיתרון מרחבי זמין גם בתחומי ישראל. עבודות הצילום שנכללו בספר מעניקות נראות למרכיבים הבנאליים לכאורה של תחביר ההפרדה – חומה, סוללה, כביש, מבנה ציבור ופרויקט בנייה – ולהקשרים המזוהים שלהם בתוך סביבות מגורים עממיות, פרווריות או יוקרתיות. כל אלה יוצרים אפקט מצטבר המסמן מרחבים ישראליים שונים כמתוחמים, סגורים ובלתי-עבירים פיזית וסמלית.

הספר מתפרסם בעקבות התערוכה הפרדה שהוצגה בקיץ 2005 בגלריה בבית האדריכל ביפו