ד"ר שלי כהן חוקרת את המרחב הישראלי במגוון פורמטים ומתודולוגיות: סדרת התערוכות "מקומי" שאצרה עם שותפים במשך מעל לעשור בגלריה בבית האדריכל, הייתה בין הצמתים בהם התחולל שיח ביקורתי חדש בישראל שדן בתופעות אדריכליות בעלות השלכות פוליטיות;

הספר "אדריכלות ודאגה" שכתבה כהן מתבסס על האתיקה של הדאגה כדי לבחון יוזמות אדריכליות למען קבוצות אוכלוסייה מוחלשות בישראל ובגדה המערבית; הספר "צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל" שערכה עם אדריכלית טולה עמיר, שילב בין תיאוריות חברתיות למציאות המגורים היומיומית, הפך למקור עבור ציטוטים אקדמיים ולמקראה בסיסית בבתי ספר לאדריכלות ולעיצוב רבים; השפעת שיקולים ביטחוניים על מערכת התכנון וחוקי התכנון על מרחבי ההתגוננות נחקרה והוצגה עם שותפים בתערוכה בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר ובספר "ארץ מקלט: התגוננות אזרחית בנויה".

עבודת הדוקטורט של כהן עוסקת בקשר בין תיאוריות העוסקות במושגים האתי, החברתי והאסתטי לבין מגמה אדריכלית צעירה יחסית, מן העשורים האחרונים במערב ובישראל שמאופיינת במעורבות חברתית של אדריכלים. המחקר בחן אדריכלים שמצטרפים ליוזמה אזרחית או עירונית של פרויקטים עבור מגוון קבוצות מוחלשות בישראל כמענה לצרכים תכנוניים שהרשויות והשוק מזניחים או אינם ממלאים. מחקר הבתר דוקטורט של כהן עוסק בצורת מגורים חדשה בישראל – מגורים משותפים של זקנים עם מטפלים – מפרספקטיבה של תהליכים חברתיים עולמיים: הזדקנות האוכלוסייה, הגירת עבודה, ושינויים במבנה המשפחה.

המחקר של כהן יוצא לאור באופן עקבי בפלטפורמות שונות: במעל ל-20 תערוכות נושא בתחום האדריכלות; בספרים ערוכים שהפכו למקראות יסוד; במאמרים אקדמיים ובפרקים בספרים אשר משפיעים על סדר היום הציבורי בתחום.

בנוסף כהן מפתחת פורמטים ייחודיים להוראה ולמחקר: מחקר השינויים בצורת המגורים של משפחות בישראל שנעשה על ידי סטודנטים בבית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למנהל בראשון לציון, בוחן שינויים באורח החיים ובצורות המגורים של משקי בית משפחות ודיירים לנוכח אחידות רבה המאפיינת את שוק הדיור בישראל, והוצג ביום העיון שערכה כהן עם פרופ' כרמלה יעקובי וולק בנושא "המשפחה החדשה והדירה"; מחקר שטח שנעשה בסדנה לאוצרות בבית הספר לעיצוב ולחדשנות הוליד את התערוכה "חשופים: מבני שנות ה-50 עד ה-70 במבחן העיר ומשתמשיה" שעסקה בשימושים חדשים שהתפתחו מלמטה במבנים מודרניים אייקוניים וסדנה בינלאומית "Use-Re-Use: Adaptive Modernism", שערכה כהן בשיתוף עם יעקובי וולק ועם אדריכלית רבקה שטרנברג בביאנלה לאדריכלות בונציה ; הוראת הגישה למשתמשים בפורמטים חדשים כדוגמת הסדנה "בעקבות משתמשים" הולידה פירות תכנוניים במעבדה לחדשנות אורבנית בלימודי התואר בשני ליזמות, עיצוב וחדשנות במכללה למנהל.

עיצוב: מגמה/רבקה שטרנברג
תכנות: סוטיריס ולוגייניס