המשפחה החדשה והדירה: דיור ושונות תרבותית

לאורך השנים חלים שינויים במבנה המשפחות בישראל: גיל הנישואין ושיעור הגירושין עולים ושינויים בתוחלת החיים ובסגנונם מגבירים את תופעת המגורים לבד; משפחות מתפרקות ומורכבות מחדש ועולה מספר המשפחות החד הוריות והחד מיניות. ניהול משק בית מצומצם, מפוצל  או מורחב, מוסיף לקשיים הכלכליים השכיחים  של משפחות במציאת מגורים הולמים. ביום העיון נפנה מבט אל צרכי המגורים המשתנים של משפחות חדשות ונבחן האם שוק הדיור בישראל מגיב לשינויים במוסד המשפחה, לצרכים המשתנים של הדיירים ולתרבויות מגורים שונות.

לעומת  השינויים באורח החיים ובמבנה המשפחה, שוק הדיור מתאפיין באחידות רבה, שהשתמרה על אף העלייה ברמת החיים ובסטנדרט המגורים, עם המעבר מבניה הנשלטת על ידי משק ציבורי בעשורים הראשונים של המדינה אל הבניה הקבלנית בעשורים האחרונים. מספר טיפוסי דיור שמתפתחים לאורך השנים כתוצאה משילוב בין כוחות השוק לבין רשויות התכנון ולמתכננים, חוזרים בכל חלקי ישראל בשינויים קטנים למדי. במושב השני של יום העיון  נבחן מתוך היצע הדיור את השיכונים, את בתי 'בנה ביתך' ואת הדירות הקבלניות מנקודות המבט של האדריכלים, של החוק ושל הדיירים.

הגיוון הלאומי והאתני של דיירים בישראל משפיע אף הוא על תרבות המגורים. המושב השלישי של יום העיון  ידון באופן בו דיירים מגלי הגירה מאוחרים לישראל: מהגרים ממזרח אירופה ומאתיופיה, מהגרי עבודה אסייתים, ובדואים שרוכזו בעיירות החדשות בנגב משתמשים בדיור הסטנדרטי העומד לרשותם. מה קורה כאשר הזהות הייחודית למהגרים פוגשת בדירות המגורים הטיפוסיות לשוק הדיור, האם מהגרים משמרים מדפוסי המגורים המקוריים בחיי היום יום בדירות המודרניות?

לשינויים הנובעים ממבנה המשפחה, משונות תרבותית ומכלכלת הדיור מצטרפות רוחות חדשות המנשבות מצד צרכני הדיור. כך לאחר עשורים בהם תכנון שכונות מגורים התמקד בהגדלת המרחב הפרטי של הדיירים, קולות חדשים שעלו ממחאת הדיור קוראים להגדלת השיתוף והקהילתיות בתכנון מגורים. המושב המסכם ידון בנחיצותה של מדיניות מעודדת גיוון בתכנון הדיור, ובתפקידם של התכנון הציבורי והעירוני, של השוק ושל המעצבים בקדום מדיניות כזו.

ועדת היגוי: ראש החוג לעיצוב פנים, כרמלה יעקובי וולק, אדריכלית שלי כהן, החוג לעיצוב פנים המסלול האקדמי המכללה למנהל

על הארוע, הארץ

New Family and the Apartment New Family and the Apartment
close slider
New Family and the Apartment
(1 -מ- )